จำนวนสมาชิก ณ 15 ก.ค. 2565

ค่าสงเคราะห์ในเดือน

ค่าสงเคราะห์ที่จะได้รับ

ตามจำนวนสมาชิกปัจจุบัน

ช่วงอายุของสมาชิก

ประเภทสมาชิก

ชวนคิดซักนิด .. ก่อนคิดว่าขาดทุน

จ่ายค่าสงเคราะห์

ได้รับค่าสงเคราะห์

การฌาปนกิจสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค

เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสสมัครเป็นสมาชิก ฌส.กปภ. เชิญชวนพนักงานและคู่สมรสที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก ที่มี อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิก แต่หากอายุเกิน 30 ปี ให้สมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันบรรจุ หรือคู่สมรสที่อายุเกิน 30 ปี สามารถสมัครได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนสมรส

ชีวิตมีความไม่แน่นอน อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้

"บางคนเอาแต่คิดว่า ทำฌาปนกิจสงเคราะห์ แล้วจะขาดทุน

แต่ไม่เคยคิดเลยว่า ถ้าคนที่คุณรักขาดคุณ เขาจะเป็นอย่างไร"

เงินสงเคราะห์จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวผู้ที่อยู่ข้างหลัง และยังถือได้ว่าเป็นการออมและทำบุญร่วมกันอีกด้วย ผู้รับผลประโยชน์ *** หากคุณจำไม่ได้ว่า...ผู้รับผลประโยชน์ของคุณ... คือใคร? ไม่ต้องกังวลค่ะ .... ให้คุณส่งใบเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์มาใหม่เลยค่ะ ***

วิธีการชำระค่าสงเคราะห์ ดังนี้

  • 1.) หักเงินเดือนของพนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่
  • 2.) ยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย โดย ฌส. จะทำการตัดชำระ ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
  • 3.) ชำระผ่านบัตรชำระเงินธนาคารกรุงไทย (ฌส.ออกเพื่อสมาชิกที่เกษียณแล้ว)
  • 4.) โอนเข้าบัญชี ฌส. เลขที่บัญชี 034-1-03555-6 ธ.กรุงไทย สาขาประดิพัทธ์

ภาพกิจกรรม

ฌส.กปภ. บริจาคเครื่องใช้สำนักงานที่ชำรุดแก่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป
act1