ภาพกิจกรรมมูลนิธิ กปภ.ประจำปี 2563

การประชุมสามัญประจำปี                                                  

 
 
  
  
การมอบทุนการศึกษาประจำป 2563

                                                                 

    
   
              
   


การจัดกิจกรรม
                                           
     
 
   


มูลนิธิได้มอบเงินสนับสนุนให้ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ.

   
   
 

การเยี่ยมเยียนอดีตพนักงานที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก