ภาพกิจกรรมมูลนิธิ กปภ.ประจำปี 2561

การประชุมสามัญประจำปี                                                  

     

          

     


 การมอบทุนการศึกษาประจำปี 
   

   รายชื่อผู้รับทุนประจำปี 2561
การจัดกิจกรรม
       
       
   
มูลนิธิได้มอบเงินสนับสนุนให้ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ.

   
   
 

การเยี่ยมเยียนอดีตพนักงานที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก