ภาพกิจกรรมมูลนิธิ กปภ.ประจำปี 2560

การประชุมสามัญประจำปี                                                  

    การมอบทุนการศึกษาประจำปี 

   
รายชื่อผู้รับทุนประจำปี 2560


การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิ
                              

การเยี่ยมเยียนอดีตพนักงานที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก