ผู้เสียชีวิตประจำเดือนมีนาคม 2560

ลำดับ     สมาชิกเสียชีวิต        เลขที่สมาชิก         วันที่เสียชีวิต               สังกัด

  1.นางพรทิพย์ ระดีรมย์        7714              11 ก.พ.60       ภรรยานายทิวาฯ ผู้จัดการ กปภ.สาขาแม่ริม     
  2.นายวิเชียร รอดประเสริฐ    3178              19 ก.พ.60       อดีตพนักงาน กปภ.สาขาชัยนาท 
  3.นายไสว ชนะคช               0990             21 ก.พ.60       อดีตพนักงาน กปภ.สาขาทุ่งสง
  4.นายดวงแด้ว คร่องรับ        1003             22 ก.พ.60       อดีตพนักงาน กปภ.สาขาพะเยา
  5.นายวิบูลย์ รัตนจินดา        4584              25 ก.พ.60       อดีตพนักงาน กปภ.สาขาสงขลา

  6. นายอุทัย เหมือนพระ        3252               2 มี.ค.60       ภรรยานายนิตย์ฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาบุรีรัมย์
  7.นายสันติ แดงกลาง           4452               4 มี.ค.60       อดีตพนักงาน กปภ.สาขาหนองคาย
  8.นายชัยเดช วิโรจน์เรือง      0162               5 มี.ค.60       อดีตพนักงาน กปภ.สาขาอุดรธานี
  9.นายพุทธา รักษาวงศ์         1645               7 มี.ค.60       อดีตพนักงาน กปภ.สาขาระยอง
10.นายวิรัช กำเนิดมี             4141               8 มี.ค.60       อดีตพนักงาน กปภ.สังัดกองสถาปัตยกรรม
11. นางบัวไข ศิริภักดิ์            3234             10 มี.ค.60       ภรรยานายคำผองฯ อดีตพนักงาน กปภ.สาขาบ้านไผ่
12. นายบรรลุ อันปัญญา        0696             14 มี.ค.60       อดีตพนักงาน กปภ.สาขามหาสารคาม