เลขที่ 72 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ : 0 2551 8918, 8919
โทรสาร : 0 2551 8970
E-mail : cremation@pwa.co.th
facebook : การฌาปนกิจสงเคราะห์ กปภ.
ID Line : pwacremation