ภาพกิจกรรมมูลนิธิ กปภ.ประจำปี 2559

การประชุมสามัญประจำปี                                                  

     

การมอบทุนการศึกษาประจำปี 

     
รายชื่อผู้รับทุนประจำปี 2559


การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้ามูลนิธิ
                 

การเยี่ยมเยียนอดีตพนักงานที่ดำรงชีพด้วยความยากลำบาก